Passiversatzformen: Passiv Cümlelere Alternatif

Passiversatzformen: Passiv Cümlelere Alternatif

Almanca öğrenenler için pasif cümleler bazen karmaşık gelebilir. Ancak, Passiversatzformen kullanarak bu cümleleri daha anlaşılır ve doğal hale getirebilirsiniz. Bu yazıda, Passiversatzformen’in ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve çeşitli örneklerle açıklamalarını bulacaksınız.

1. Passiversatzformen Nedir?

Passiversatzformen, aktif cümlelerde kullanılsa da pasif anlam taşıyan yapılardır. Bu yapılar, cümlenin öznesini belirtmeden, pasif bir anlam taşır. Bu yapıların özelliği, aktif cümlelerde kullanılarak pasif bir anlam ifade etmeleridir.

2. Passiversatzformen Nasıl Kullanılır?

Passiversatzformen kullanımı, cümlenin anlamını bozmadan pasif bir yapıyı aktif hale getirmeye dayanır. Bu, cümlelerin daha doğal ve akıcı bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Aşağıda, Passiversatzformen kullanarak cümlelerin nasıl dönüştürüldüğünü inceleyeceğiz.

3. Passiversatzformen Türleri

Passiversatzformen’in birkaç farklı türü vardır ve her biri belirli bir yapıya dayanır. İşte en yaygın türler ve örnek cümleler:

Sich Lassen + Infinitiv

Bu yapı, bir şeyin yapılabilirliğini ifade eder ve genellikle pasif yapıların yerine kullanılır. Öznenin kim olduğu belirtilmez ve cümle aktif görünse de pasif bir anlam taşır.

 • Passiv: Die Datei kann nicht geöffnet werden. (Dosya açılamaz.)
 • Passiversatz: Die Datei lässt sich nicht öffnen. (Dosya açılamıyor.)
Sein + zu + Infinitiv

Bu yapı, müssen ya da sollen modal fiilleriyle kurulan pasif yapılara karşılık gelir ve yapılması gereken bir işi ifade eder. Bu ifade, zorunluluk veya gereklilik belirtir.

 • Passiv: Der Computer muss repariert werden. (Bilgisayar tamir edilmelidir.)
 • Passiversatz: Der Computer ist zu reparieren. (Bilgisayar tamir edilmelidir.)
-bar ile biten sıfatlar

-bar ile biten sıfatlar, bir şeyin yapılabilir olduğunu belirtir. Bu yapı, pasif bir anlam taşır ve genellikle yapılabilirlik veya uygulanabilirlik ifade eder.

 • Passiv: Der Fehler kann behoben werden. (Hata düzeltilebilir.)
 • Passiversatz: Der Fehler ist behebbar. (Hata giderilebilir.)
-abel ile biten sıfatlar

-abel ile biten sıfatlar da yapılabilirlik veya yapılmazlık anlamı taşır. Bu sıfatlar, genellikle yapılması mümkün veya imkansız olan şeyleri ifade eder.

 • Passiv: Es kann leider nicht repariert werden. (Maalesef tamir edilemez.)
 • Passiversatz: Es ist leider irreparabel. (Maalesef tamir edilemez.)
-lich ile biten sıfatlar

-lich ile biten sıfatlar, bir şeyin yapılabilir olduğunu belirtir. Bu yapı, genellikle anlaşılabilirlik veya uygulanabilirlik ifade eder.

 • Passiv: Der Text kann leicht verstanden werden. (Metin kolayca anlaşılabilir.)
 • Passiversatz: Der Text ist leicht verständlich. (Metin kolayca anlaşılabilir.)
-fähig ile biten sıfatlar

-fähig ile biten sıfatlar, bir şeyin yapma yeteneğini veya kabiliyetini belirtir. Bu sıfatlar, genellikle bir yeteneği veya uygunluğu ifade eder.

 • Passiv: Das System kann angepasst werden. (Sistem uyarlanabilir.)
 • Passiversatz: Das System ist anpassungsfähig. (Sistem uyarlanabilir.)
Indefinitpronomen “man” + Modalverb

“Man” zamiri ve modal fiillerle yapılan cümleler, genel bir yapılabilirlik ifade eder. Bu yapı, pasif cümlelerin yerine kullanılabilir.

 • Passiv: Der Computer kann repariert werden. (Bilgisayar tamir edilebilir.)
 • Passiversatz: Man kann den Computer reparieren. (Bilgisayar tamir edilebilir.)
Passiversatzformen Özeti

Pasif Yapı

Passiversatzformen

Örnek Cümle

können (bir şey mümkün)

sich lassen + Infinitiv

sein + zu + Infinitiv

Adjektiv mit -bar

Adjektiv mit -lich

Adjektiv mit -fähig

Über die Nachbarschafts-App lassen sich leicht Gruppen gründen.

Online ist der Kontakt leichter herzustellen.

Projekte für mehr Lebensqualität sind leicht realisierbar.

Das ist verständlich.

Ich hoffe, dass unser Viertel da noch lernfähig ist.

müssen (bir şey zorunlu)

sein + zu + Infinitiv

Bei der Anmeldung ist nachzuweisen, dass man im Viertel wohnt.

Sonuç


Passiversatzformen, Almanca dilinde pasif yapıların alternatifleri olarak önemli bir rol oynar. Bu yapılar, cümlelerin daha esnek ve çeşitli olmasını sağlar. Ayrıca, dilin kullanımını zenginleştirir ve iletişimi daha etkili hale getirir.

Sıkça Sorulan Sorular

Passiversatzformen hangi seviyedeki Almanca öğrenicileri için uygundur?


Passiversatzformen genellikle orta ve ileri seviyedeki Almanca öğrenicileri için uygundur. Bu yapılar, dilin daha karmaşık ve doğal kullanımı için önemlidir..


Passiversatzformen hangi durumlarda kullanılır?


Passiversatzformen, pasif cümlelerin daha aktif bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğinde kullanılır. Bu, özellikle resmi yazışmalarda ve konuşmalarda daha anlaşılır ve akıcı bir dil kullanılmasını sağlar.


Hangi Passiversatzformen türü en yaygın olarak kullanılır? 


Almanca’da en yaygın olarak kullanılan Passiversatzformen türü, “sich lassen + Infinitiv” yapısıdır. Bu yapı, birçok durumda kullanılabilir ve anlaşılması kolaydır.

10.07.2024
132
Whatsapp
Ece
Ece
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1